Rouw en verliesbegeleiding

 

Verlies betekent het kwijtraken, of niet meer beschikken over datgene dat verloren gaat. Elk mens heeft in zijn leven te maken met verlies, kijk alleen maar naar het ouder worden (verlies van onze jeugd) of als we gaan verhuizen (verlies van de vertrouwde omgeving).

 

We kunnen te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen als:

        Verlies van een dierbare door overlijden;

        Verlies door echtscheiding;

        Verlies van liefde in een relatie;

        Verlies van werk (ontslag / pensionering);

        Verlies van gezondheid; verlies van vertrouwen of positief zelfbeeld;

        Verlies van levenslust.

 

En elke situatie waarin we iets verliezen kan worden gevolgd door een rouwproces, waarbij het mogelijk is dat eerder (niet verwerkt) verlies terug komt door het recente verlies.

 

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen.

Rouw hangt samen met onthechten en loslaten van iets of iemand waar men mee verbonden was. Dat stelt rouwende mensen voor taken die niet altijd even gemakkelijk zijn. En met taken bedoel ik dat rouw een actief proces is, waarin een aantal dingen gedaan moet worden om dat verlies te kunnen verwerken, zoals:

        Het aanvaarden van het verlies;

        Het ervaren van de pijn (emoties);

        Het aanpassen aan een leven waarin iets of iemand ontbreekt;

        Het iets of iemand emotioneel een plaats geven om de draad van het leven op te pakken.

        Verlies verwerken, het woord zegt het al, is (hard)werken.

        Werken aan het vinden van een nieuw evenwicht.

 

Rouw

Rouw is de achterkant van liefde.

Wie zich niet met een ander verbindt,

de ander niet liefheeft,

kan ook geen gemis ervaren en erom rouwen.

Gemis toelaten betekent de prijs betalen

voor alles wat er is geweest.

Wibe Veenbaas